Magia del Presepe

Condividi

Vai ai contenuti

Presepe in Europa Orientale

IL PRESEPE > Presepi in Italia e nel mondo

Il Presepio popolare ungherese, il cosiddetto Betlemme, č trasportabile a mano. Ha la forma di una chiesetta, di una stalla o di un armadietto con tendine apribili, ed una misura variabile tra i 25 cm. ed il metro e mezzo. Il portale č ampio, affinchč si possa vedere l'interno, dove sono collocate delle figurine ritagliate di carta, o statuine in legno o creta ornate di ovatta: davanti arde una candela. E questo presepio viene portato di casa in casa da ragazzi, detti betlehemesek, alcuni dei quali sono vestiti da angeli, che recitano versetti, cantano e ballano.
Il vertep, presepe di origine ucraina, era costituito per lo piů da una casetta a due piani in stile neoclassico, sovrastata dalla stella di Natale e animata da una marionetta: nel piano superiore veniva rappresentata la parte piů propriamente religiosa (l'adorazione dei pastori e dei Magi, la strage degli innocenti, la morte di Erode), mentre in quello inferiore si susseguivano scene umoristiche tratte dalla vita del popolo, e da questo assai gradite.
Sembra che i testi del vertep siano stati composti dagli studenti dell'Accademia di Kiev, che conoscevano a fondo i gusti delle masse popolari, le loro usanze e i loro costumi. Dall'Ucraina, il successo del vertep si diffuse dapprima nella Piccola Russia, quindi nella Bielorussia, in Siberia e, infine, Mosca.
Il Presepio polacco, la szopka, č invece una costruzione a forma di cattedrale, rivestita di carta stagnola colorata. Si compone di tre parti: quella superiore, con gli angeli che suonano le trombe per annunciare la nascitŕ di Gesů, quella centrale, dove č collocata la Nativitŕ, e la parte inferiore in cui sfilano i contadini polacchi, i pastori con le pecore e i buoi, e i Re Magi. Szopke portatili vengono trasportate di casa in casa da ragazzi che cantano le pastorali (detti colende), ricevendo in cambio dolci e denari.
Le regioni alpine della Slovenia hanno una tradizione del presepio di famiglia che risale agli inizi dell'Ottocento. Ogni casa di contadini costruisce il presepio in un angolo "sacro" della stanza di soggiorno, una mensola dove, negli altri periodi dell'anno, č esposto il Crocifisso. Si forma una montagna di muschio, con in cima la cittŕ di Betlemme, e la stalla che alloggia la Nativitŕ collocata ai piedi. Questa composizione convenzionale č decorata con un antipendio, fissato sul margine anteriore della mensola, che costituisce un supplemento simbolico dei presepio: č lungo circa 70 cm. e largo 35 cm., e in origine si suppone non fosse altro che un velo o uno scialle femminile, sostituito in seguito da una tovaglietta riccamente ricamata.

És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.

Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.

Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.

Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;

Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.

És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.

És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.

És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:

Dicsőség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.

Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.

És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.

Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.

A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.


Torna ai contenuti | Torna al menu